`  Lens Bumie – Chuyên Trang Sức inox – Phụ Kiện Nam Nữ – Dây chuyền – Nhẫn – Lắc tay – Contact Lens – Kính áp tròng – Tóc Giả Nữ » Queen Gray
queen_gray Queen Gray
  • Tên sản phẩm : Queen Gray
  • Thuộc danh mục : 0,5 diop , 0,75 diop
  • Ngày cập nhật : 14 Tháng Hai , 2015
  • Giá : 150.000 Đ
  • Số lượng :
  • Chất liệu :

0,5 có 1 cặp

0,75 có 1 cặp

1 có 0 cặp

1,25 có 3.5 cặp t9

1,5 có 2 cặp t9

1,75 có 2.5 cặp t9

2,25 có 3.5 cặp

2.5 có 3 cặp

2,75 có 6 cặp

ko có 3 độ

3,25 có 3 cặp t9

3,5 có 2.5 cặp t9

3,75 có 3.5 cặp t9

4 có 0.5 cặp t9

4,25 có 1 cặp t9

4,5 có 2.5 cặp t9

4,75 có 1.5 cặp t9

5 có 2 cặp t9

5,5 có 1 cặp t9

6 có 0.5 cặp

queen_gray

♥ Quảng cáo sản phẩm này cho bạn bè ♥